Kalpotāju lūgšanas 4. jūlijā

27.06.2016.
Pirmdien, 4. jūlijā, 19:00,
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40, 3.stāvā
Pēc lūgšanām sadraudzība un pārrunas.

Tagad, kad ieejam lielu pārmaiņu un arī pievilšanas laikā, iestāsimies plaisumā par Latvijas kristīgo draudzi, tautu un valsti ar lūgšanām un aizlūgšanām, kā to mums norāda Kristus Gars Dieva Vārdā.

Nekas nevar stāties ceļā Kristus Draudzei, kad tā ir nomodā un vienotībā lūgšanās, meklējot piepildīt Debesu Tēva gribu.

Šis ir mūsu laiks un mūsu sardze, nenogulēsim to. Būsim kopā un stāsimies Dieva troņa priekšā.

Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. (1Tim 2:1-2)

Gaidām tikšanos!Drukāt

: