„Īsta brīvība”

09.04.2019.
Nodibinājums „Partneri" sadarbībā ar programmu „Īsta brīvība", Baltijas Pastorālo institūtu un Rīgas Mateja baptistu draudzi aicina draudžu vadītājus un pārstāvjus uz vairākiem pasākumiem MAIJĀ.

„Īsta brīvība" (Celebrate Recovery®) ir bibliska un līdzsvarota programma, kas var palīdzēt pārvarēt visu veidu sāpes, ieradumus un atkarības. 

Programmas „Īsta brīvība" mērķis ir sekmēt sadraudzību un piedzīvot Dieva dziedinošo spēku ceļā uz atveseļošanos. Daloties ar citiem savā pieredzē, izturībā un cerībā, mēs paši maināmies. Turklāt mums rodas vēlēšanās pieņemt Dieva žēlastību un piedošanu, risinot mūsu dzīves problēmas. Apgūstot šos principus, mēs garīgi pieaugam un tiekam atbrīvoti no sāpēm, atkarībām un ieradumiem. Šī brīvība rada mieru, harmoniju, prieku un - tas ir vissvarīgāk - stiprina attiecības ar citiem un ar mūsu mīlošo un piedodošo Augstāko Spēku - Jēzu Kristu.

 

24.-26.maijā Užavā, nometņu vietā „Ganības" notiks programmas „Īsta brīvība" nometne. Uz to aicinām visus interesentus, kas vēlas uzzināt vairāk par to, kā Dievs lieto programmas un cilvēkus, lai nestu dziedināšanu un īstu brīvību.

Nometnē gūsiet praktisku priekšstatu  par programmā „Īsta brīvība" notiekošo - būs iespēja dzirdēt programmas dalībnieku liecības par to, kā saņemta dziedināšana, uzzināt vairāk par programmas 12 soļiem un vadlīnijām, kas jāievēro, noskatīties video lekciju, piedalīties mazās grupas darbā par konkrētu tēmu. Īpaša svētība ir mūziķu kalpošana katrā "Īstas brīvības" sapulcē! Arī nometnē visi kopā slavēsim Dievu.

 

27., 28. un 29. maijā Baltijas Pastorālajā institūtā no 10.00 līdz 17.00 notiks atklātās lekcijas „PALĪDZĪBAS IESPĒJAS CILVĒKIEM ATKARĪBĀS".

Galvenās tēmas:

* Atkarību pārvarēšanas process atkarīgajiem un viņu ģimeņu locekļiem

* Pamatprincipi darbā ar atkarīgajiem un viņu ģimenēm

* Kā atbalstīt kalpošanu ar mērķtiecīgām lūgšanām

 

Gan nometnē, gan lekcijās varēsim gūt zināšanas no mūsu īpašajiem viesiem no Amerikas:

Dr. Deivids Satons (David Sutton) - psiholoģijas doktors, mācītājs, padomdevējs cilvēkiem atkarībās, Amerikā izveidojis vairākas kalpošanas, kas palīdz cilvēkiem atkarībās, bijušajiem ieslodzītajiem, viņu ģimenēm.

Bils Špekts (Bill Specht) - padomdevējs cilvēkiem atkarībās un viņu ģimenes locekļiem, viens no kalpošanas "Īsta Brīvība" vadītājiem Amerikā un iniciatoriem Latvijā.

Informācija par pieteikšanos un iespējām noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem ir atrodama pielikumā, bet droši varat arī rakstīt, atbildot uz šo e-pastu.

Informāciju skatiet arī Facebook vietnē: https://www.facebook.com/pg/istabriviba/events/

Vēlot svētību Jūsu darbā un kalpošanā -

Nodibinājums Partneri - Almers Ludviks, Čārlzs Kellijs,

Vineta Zāle (29481892)


Drukāt

: