Iniciatīva “Viens no mums”

09.09.2013.
Eiropas Pilsoņu iniciatīvā „Viens no mums” aicināti iesaistīties arī Latvijas iedzīvotāji

Šodien, 1. februārī, Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs tiek atklāta Eiropas Pilsoņu iniciatīva “Viens no mums” (“One of Us”), kas ir pirmā šāda veida iniciatīva, kas paredz tiesisko aizsardzību cilvēka dzīvībai un cieņai.  

Šīs iniciatīvas mērķis ir aicināt Eiropas Komisiju pārtraukt finansējumu tādām darbībām, kas ir saistītas ar cilvēka dzīvības iznīcināšanu. Tas galvenokārt attiecas uz abortiem un embrionālo cilmes šūnu pētniecību. Ilgtermiņā šīs iniciatīvas mērķis ir nostiprināt Eiropas Savienības likumdošanā cilvēka dzīvības aizsardzību, sākot no ieņemšanas brīža, kā arī stiprināt vienotu Eiropas „Pro life” kustību.

Lai iniciatīva būtu derīga, līdz 2013. gada 1. novembrim visās ES dalībvalstīs jāsavāc vismaz viens miljons parakstu un vismaz 7 valstīs savākto parakstu summai ir jābūt vienādai vai lielākai par šo valstu EP deputāta skaita reizinājumu ar 150 (Latvijā šis skaitlis ir apmēram 7000). Arī Latvijas iedzīvotāji ir aicināti atbalstīt šo iniciatīvu, to parakstot internetā Iniciatīvas mājas lapā www.oneofus.eu vai uz papīra draudzēs (draudžu prāvestiem ir nosūtītas šīs iniciatīvas veidlapas). Par Eiropas Pilsoņu iniciatīvas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Asociācija „Ģimene”.
 
Atbildes uz jautājumiem par Iniciatīvu „Viens no mums”

Eiropas pilsoņu iniciatīva – kā to saprast?
Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņu iespēja ierosināt likumprojektus ES kompetences ietvaros. To var salīdzināt ar likuma vai tautas nobalsošanas ierosināšanu Latvijā. Eiropas pilsoņu iniciatīvas norisi, kā arī veidlapās norādāmās ziņas nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra regula (ES) Nr. 211/2011 un Latvijas Republikas likums „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.

Kas ierosināja iniciatīvu „One of Us”?
Šīs iniciatīvas pilsoņu komitejas locekļi pārstāv Franciju, Vāciju, Itāliju, Ungāriju, Poliju, Spāniju un Lielbritāniju, taču tās atbalstītāju vidū ir dzīvības aizstāvji no daudzām citām valstīm, tostarp Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas u.c.

Kāda ir iniciatīvas būtība?

Lai gan saskaņā ar Lisabonas līgumu ES kompetencē nav jautājumi, kas tieši attiecas uz cilvēka dzīvības aizsardzību, tomēr daudzas jomas, kas ir ES kompetencē – tādas kā izpēte, sadarbība attīstībai veselības aprūpes jomā vai ES finanšu joma – skar cilvēka dzīvību. Šīs pilsoņu iniciatīvas būtība ir: tiesiski aizsargāt katra cilvēka cieņas, tiesību uz dzīvību un integritāti no ieņemšanas brīža ES kompetences jomās, kurās šāda aizsardzība ir īpaši svarīga.     

Kādēļ parakstīt iniciatīvu „Viens no mums”?
Cilvēka embrijs ir pelnījis, lai tiktu respektēta tā cieņa un neaizskaramība. To vēsta Eiropas Savienības (ES) Tiesas paziņojums Brüstle lietā, kas definē cilvēka embriju kā sākuma posmu cilvēka attīstības ciklā. Lai nodrošinātu saskaņotību ES kompetences jomās, kurās var tikt apdraudēta cilvēka embrija dzīvība, ES būtu jāizveido aizliegums un jāpārtrauc finansējums darbībām, kas paredz cilvēka embriju iznīcināšanu.

Kad sākas cilvēka dzīvība?
Cilvēka dzīvības sākums ir viņa ieņemšana mātes miesās. Tas ir brīdis, kad satiekas tēva spermatozoīds ar mātes olšūnu un to apaugļo. Ieņemšanas brīdī rodas jauns organisms, kura DNS ir atšķirīga gan no mātes, gan no tēva DNS, tādēļ jau no paša sākuma tā nav daļa no mātes, lai arī atrodas mātes miesās.

Kur var parakstīt Iniciatīvu?
Parakstīties var vienu reizi vai nu elektroniski mājas lapā, vai uz papīra (Latvijā Centrālas vēlēšanu komisijas atļauja ir datēta ar 2013. gada 16. janvāri). Parakstīties uz papīra veidlapām varēs Latvijas draudzēs, kā arī sazinoties ar iniciatīvas koordinatoriem Latvijā.

Kādas ir prasības tiem, kas vēlas parakstīties?
Parakstītājam jābūt ES valsts pilsonim, tiesīgam piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Parakstoties ir jānorāda tikai vārds, uzvārds, pilsonība, Latvijā izdots personas kods un paraksts.

Vai Iniciatīvai „Viens no mums” būs ietekme arī uz Latvijas likumdošanu?
Tiešas ietekmes uz Latvijas likumdošanu nebūs, jo EPI savāktos parakstus var izmatot tikai EPI ierosināšanai, tomēr ar 7000 derīgi paraksti arī būs skaidrs signāls Latvijas likumdevējiem.

Kur var iegūt plašāku informāciju par Iniciatīvu?
Mājas lapā www.draugiem.lv tiek publicēti jaunumi par iniciatīvas īstenošanu Latvijā un Eiropā. Svešvalodā plašāka informācija ir atrodama mājas lapā www.oneofus.eu. Lai sazinātos ar iniciatīvas koordinatoru Latvijā, rakstiet uz e-pastu: janis.lulle@inbox.lv.

LRKB IC, Asociācija „Ģimene”


Drukāt

: