Garīdzniekiem
”Alfas sarunas” 08.11.

17.10.2013.
Garīdznieka ikdienas neatņemama sastāvdaļa ir iesvētes mācība, kalpotāju vadīšana un līdzgaitniecība, sadraudzība, arī sarunas ar laulātiem pāriem un saderinātajiem.
Vai draudzes dzīvē un misijas darbā ir vieta Alfai, pastorātiem, Laulāto kursam un Pirmslaulību kursam? Vai tas ir papildu slogs draudzes darbiniekiem vai arī atbalsts garīdzniekam un iespēja iesaistīt kalpošanā citus draudzes locekļus?
Cik lielus resursus prasa Alfa un kāda ir tās atdeve? Vai Alfu var integrēt katehēzē? Vai draudze, organizējot Alfa kursu, nezaudē savu konfesionālo identitāti?
Alfas sarunas notiks piektdien, 8. novembrī 18.00 - 20.00 Terēzes draudzes namā pie Katoļu ģimnāzijas Rīgā, O. Vācieša ielā 6.

18.00-18.15 Kāda ir Alfas kalpotāju pieredze?
Rinalds Grants
Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev. lut draudzes mācītājs, vada Alfas padomi Latvijā
18.15-19.00 Alfa visas Baznīcas kontekstā

Dominiks Reiflers

Vintertūras reformētās baznīcas mācītājs, ieviesis Alfu Šveicē
19.00-19.25 Jautājumi un atbildes
19.25-19.30 Lūgšana
19.30-20.00 Sarunas pie kafijas

Aicināti visi garīdznieki neatkarīgi no līdzšinējās pieredzes Alfa kursa rīkošanā. Pasākums ir bez dalības maksas. Ieteicams iepriekš pieteikties, rakstot uz konference@alfakurss.lv
Organizē: priesteris Rihards Rasnacis, Madonas Romas katoļu draudzes prāvests un Alfas padomes loceklis. Tālr.: +371 29120606

Uzmanību!
Lūdzu, deleģējiet kalpotājus Alfas konferencei līdz nedēļas beigām, jo tikai līdz 20. oktobrim ir iespēja reģistrēties, maksājot samazinātu dalības maksu — Ls 10 (ēdināšana iekļauta) —, un pretendēt uz stipendijām daļējai ceļa izdevumu segšanai.
Reģistrēšanās:alfakurss.lv
Tālr.: +371 27012122.
Alfas konferencē apmācīsim jaunus Alfa kursa vadītājus, iepazīstināsim ar iespējām organizēt Alfu ārpus draudzes (cietumā un armijā), kopā ar kalpotājiem svinēsim Alfas desmitgadi Latvijā, analizēsim neveiksmes un pateiksimies par svētībām, kā arī sagatavosim Laulāto kursa un Pirmslaulību kursa organizatorus.

ProgrammaDrukāt

: