”Gaisma Pasaulei” aicina uz apmācību

12.01.2012.
 ”Jēzus piegājis klāt, tiem sacīja: ”Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis; un, redzi, Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”/Mateja ev. 28 : 18 - 20/


Kristus Mācekļu Apmācības skola ”Sagatavot svētos kalpošanai”


Starpkonfesionālā Kristiešu Sadraudzība ”Gaisma Pasaulei” aicina apgūt evaņģeliskās ticības pamatus un atrast savu aicinājumu Kristū, tikt apmācītiem un iesaistītiem praktiskā kalpošanā.
Mērķgrupa - tie, kas grib izzināt un meklēt Dievu, un savu aicinājumu un vietu Kristū.
Programmā - Evaņģeliskās ticības mācības pamati, praktisko iemaņu iegūšana evaņģelizācijā, dziedināšanas un pravietiskajā kalpošanās.
Pasniedzēji mācītāji no Latvijas un ”Healing Rooms Europe”
Laiks - no 21. janvāra līdz 5. maijam sestdienās no 14:00 līdz 17:00
Vieta - Rīga, Lāčplēša iela 22, 3. stāvs
Mācības maksa: brīvprātīgi ziedojumi


I nodarbība sestdien, 21.janvārī,
Rīgā, Lāčplēša ielā 22, 3. stāvā
1. Bībele - Dieva vārds
2. Atsaucoties Kristus aicinājumam. Kāds ir tavs aicinājums?

Papildus informācija pa e - pastu: gaisma.j@inbox.lv
vai zvanot +371 27175728
www.gaismapasaulei.lv

 


Drukāt

: