Divām sirdīm lūdzot kā vienai!

03.04.2012.
Blogs kristīgiem vīriešiem - Vīriem.lv izaicina Tevi 30 dienas lūgt kopā ar savu Laulāto Draugu.

Sākot no 1. aprīļa piedāvāJAm jaunu rakstu sēriju 30 dienām, kas palīdzēs nostiprinātlūgšanas kopā ar laulāto katru dienu. Šī rakstu sērija sagatavota pateicoties Denisa un Barbaras Raienu sarakstītai grāmatai ”Two Hearts Praying As One” (Divām sirdīm lūdzot kā vienai). Kāpēc 30 dienas? Ir zinātniski pierādīts, ka ir vajadzīgas tikai 30 dienas, lai izveidotu jaunu ieradumu. Šīs rakstu sērijas mērķis ir palīdzēt jums izveidot ieradumu lūgt kopā katru dienu. Katru dienu būs viens raksts par konkrētu tēmu, kas palīdzēs veiksmīgi nostriprināt šo ieradumu. Šie raksti dos atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas var rasties par kopīgām lūgšanām. Kā arī pirmajās dienās tiks publicētas konkrētas lūgšanas vīram, kā arī sievai, kas ir kā paraugs un ieteikums tam ko lūgt.

Šajā laikmetā ir tik daudz nepiepildītu solījumu un neattaisnotu cerību, tomēr ir viens apsolījums, kurš pavisam droši ir patiess – lūdzot kopā, kā pāris, jūsu attiecības kļūs stiprākas, bagātākas, kā arī dziļākas.

 

Lūgt kopā – tā, iespējams, ir viena no svarīgākajām disciplīnām laulāto attiecībās. Un te ir daži iemesli, kāpēc tas tā ir:

  • Vai Tev pietrūkst intimitāte laulībā? Kopējas lūgšanas vairos intimitāti jūsu attiecībās un pat lielākā mērā nekā Tu spēj iedomāties.
  • Vai Tavā laulībā ir konflikti? Kopējas lūgšanas atbruņos, risinās, kliedēs un novērsīs nesaskaņas.
  • Vai vēlies, lai Tava laulība būtu patiesāka? Kopējas lūgšanas ir kā durvis, kas atver jūsu sirdis viens otram.
  • Vai Tu izjūti distanci no Dieva? Bībelē lasām šo apsolījumu: „piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas.” (Jeremijas 33:3)
  • Vai Tevi nomāc Bailes? Vilšanās? Nedrošība? Raizes? Dusmas? Bezcerība? Kopā lūdzot jūs iegūsiet mieru savās sirdīs, laulībā un ģimenē.
  • Vai Tu cīnies ar grēku? Izsūdzot kopā grēkus, tas tiks atklāts Dieva priekšā un Viņš darbosies jūsu dzīvēs.
  • Vai esi šķiršanās priekšā? Kopējas lūgšanas atjaunos prāta un sirds vienotību, kā arī atjaunos mērķi laulībā.
  • Ja arī Tava vēlēšanās ir, lai Tava laulība noietu visu ceļu un Tava ģimene veidotos tāda, kādu to ir iecerējis Dievs, lūdziet kopā kā pāris katru dienu.


Vai kopējas lūgšanas ir vienīgais, kas ir nepieciešams, lai laulība būtu veiksmīga? Nē – tomēr kopējas lūgšanas ir kā pirmais solis, lai piedzīvotu Dieva svētību laulībā, Viņam atrodoties jūsu attiecību pirmajā vietā.
Ruta Bella Grehema reiz teica: „Es šaubos, ka starp kristiešiem būtu tik daudz šķiršanos, ja viņi kā pāris reizi dienā locītu ceļus un aizlūgtu viens par otru.”

Ja nu jūs pārtraucat lūgt vai izlaižat kādu dienu? Kopējas lūgšanas pārbaudīs jūsu neatlaidību, apņēmību, pazemību un pat drosmi.

Uzsākot kopā lūgt ir jārēķinās ar to, ka jūs sastapsities ar garīgu pretestību. Sātans zina, kāds garīgais spēks ir pāriem, kuri vienojas kopējās lūgšanās. Viņš stāsies pretī un mēģinās jums traucēt izveidot vienotu komandu lūgšanām.

Ja gadījumā jūs pārtraucat lūgt uz pāris dienām vai ilgāk, nezaudējiet drosmi un nepadodieties. Tas ir saprotams, ka tas visticamāk būs grūti atsākt kopējas lūgšanas pēc tam, kad esat tās pārtraukuši kādā no posmiem. Mēs tomēr iedrošinām lūkoties uz priekšu, uz nākamo dienu, kad jūs varēsiet lūgt atkal kopā, nevis atskatītes uz to dienu, kad jūs to neizdarījāt.

 

Šeit ir kādas stratēģijas, lai atsāktu lūgt kopā, kad tas nav izdevies:

 

1. Savstarpēji pārrunājiet, kāpēc šo lūgšanas disciplīnu ir jums grūti īstenot. Šī jautājuma pārrunāšana ir svarīga, lai tiktu atpakaļ uz sliedēm kopīgi lūdzot katru dienu.

2. Lūdzot kopā, izsūdziet grēkus, kas attiecas uz grūtībām vienoties kopējās lūgšanās katru dienu. Sākotnēji izsūdziet tos Dievam un tad viens otram.

3. Lūdziet atkal kopā regulāri parādot, ka esat šīs lietas nožēlojuši.

4. Atrodiet kādus draugus, kuri var būt kā uzticamības personas, kas jūs atbalstītu īstenojot šo apņemšanos. Viņu uzdevums būtu apjautāties vismaz reizi nedēļā par to, kā jums iet ar lūgšanu disciplīnu.

5. Ja kādā no dzīves posmiem jūs esat pārtraukuši kopā lūgt, tad atkārtojiet soļus no 1. līdz 4. un tā turpiniet līdz Tēvs sauks jūs uz mājām, kur sastapsiet Viņu aci pret aci.


1.aprīlī blogā www.viriem.lv jau izvietots pirmais raksts ar nosaukumu – Sagatavošanās: Kopā Sarunāties ar Dievu.

Esi aktīvs, piedalies un padalies ar savu apņemšanos arī ar citiem! Garīgā klimata veidošana ģimenē ir viens no vīra pienākumiem un uzdevumiem. Ja jūs šobrīd to vēl nedarāt kopā, zini, ka tā ir Tava atbildība Dieva priekšā. Tādēļ mēs aicinām un izaicinām Tevi izmantot šos rakstus jauna, veselīga ieraduma attīstīšanai.

 

Informatīvais plakāts PDF formāts

 

Vai Tu pieņem mūsu izaicinājumu?

www.viriem.lv
facebook
twitter

 


Drukāt

: