„Dievs runā šodien” konference Ventspilī

17.07.2013.
Evelyn Owens ar komandu no Teksasas
Ventspilī organizē 7. starptautisko sieviešu garīgās izaugsmes konferenci „God speaks today”


Aicinātas visu konfesiju sievietes, jo no mūsu vienotības Kristus miesā atkarīga atmodas auglība, tā pēc tuvosimies kopā savam Dievam un Viņs būs starp mums, lai runātu...

19.jūlijā, piektdien
18.30 pielūgsme un ievada seminārs
20. jūlijā, sestdien
11.00 līdz 20.30 trīs semināru sesijas „Kā dzirdēt Dievu”
21.jūlijā, svētdien
10.00 un 13.00 kalpos Evelyn Owen

Semināri notiks Ventspilī, Loču ielā 8, tulkojumi latviešu un krievu valodās, paredzētas kafijas pauzes un pusdienas un bērniem rotaļu istaba.

24.07. – 26.04.
Plkst 19.00  praktiskie semināri aizlūgšanas kalpošanai (Evelyn&Jenne)


Drukāt

: