Dāvana LEA!

18.12.2012.
Latvijas Evaņģēliskās alianses biedriem, draugiem un sadarbības partneriem.
 
Laiks skrien neticami ātri, liekas tikai nesen pirms pagājušajiem Ziemassvētkiem rakstīju Jums visiem vēstuli un jau atkal atskatos uz noieto 2012.gadu, un pārdomāju LEA paveikto, sapņus, kas piepildīti un arī tos, kas vēl gaida savu īsto laiku un piedzimšanu.
Sirdī ir LIELA pateicība Dievam par visu piedzīvoto un nozīmīgo, ko Dievs dara Latvijā, redzamo un neredzamo, par žēlastību un mīlestības pilno Tēva sirdi, ko Viņš ir izlējis pār mums, jo bez Viņa mēs nenieka nespējam.
2012.gads LEA attīstībā ir bijis ļoti nozīmīgs, tas iezīmējas ar jaunas sezonas sākšanos, jo gada sākumā savu, uzticīgi 7 gadus nesto lāpu, prezidents Vadims Kovaļevs nodeva jaunajam LEA prezidentam Modrim Ozolinkēvičam. Savu darbību arī sāka jauna komanda, jaunā LEA valde: Modris Ozolinkēvičs, Inga Ziņģe-Pupiņa, Ilze Čodare, Mārtiņš Irbe, Gunta Irbe, Vjačeslavs Altuhovs, Charles Kelley, Lienīte Bēmere, Ilze Saulīte, Nadežda Jukša, Kaspars Prūsis, Nils Vēbers, Gints Lūsis-Grinbergs, Raivo Šastakovičs, Ivo Roderts, Kristaps Āboltiņš, Jānis Šmits, Dennis Sink, Jānis Liniņš. Kā arī pateicos par kalpošanu Robertam Vaitkus LEA web lapas administratoram, Natālijai Antoņičevai un Sandrai Jermacānei LEA ziņu tulkiem uz krievu un angļu valodu. Paldies visiem par lūgšanām un kalpošanu, lai Tēvs turpina mūs veidot kā komandu, lai varam pilnā mērā dot tālāk to, ko paši Viņa žēlastībā esam saņēmuši, jo LEA savieno cilvēkus, kuriem ir ko dot!!!
Joprojām ticam, ka LEA lielais aicinājums ir būt par sāli un gaismu pasaulē, aizskarot visas sabiedrības ietekmes sfēras – 7 kalnus: biznesā, ģimenē, mākslā un medijos, valdībā, izglītībā, tehnoloģijās un zinātnē, un būt par nozīmīgu daļu no jaunās Garīgās atmodas Latvijā.

Notikumi 2012.gadā, kurus vēlamies īpaši izcelt:

 • LEA E-avīze, ar jaunākām ziņām tiek izsūtīta 1x nedēļā, kuru šobrīd saņem apmēram 1000 abonenti no visas Latvijas.
 • Pārstāvniecība Rīgas domes kristīgo draudžu kolēģijas sēdēs.

LEA kā sadarbības partneris:

 • Latvijas Lūgšanu tīkls;

LEA informatīvais sadarbības partneris:

 • Kristus Mācekļu Apmācības skola ”Sagatavot svētos kalpošanai”
 • Baltijas Jauniešu festivāls 9.jūnijā
 • Lūgšanu nakts ”7:7” 10.02.12
 • ”Sela” lūgšanu pasākums 25.02.12
 • ”Healing Rooms” konference
 • Jaunu draudžu dibināšana - konference
 • History Makers slavēšanas skola
 • Pielūgsmes simpozijs ”Viņa klātbūtnē”
 • BYF lūgšanu un gavēņa diena, 30.03.
 • Lūgšanu nakts 06.04 - 07.04.
 • ”Es gribēju dzīvot” konference 12.04.
 • Pravietiska konference 21.04.
 • Biedrība ”Asociācija Ģimene” ielūdz!
 • Lūgšanu konference 2012
 • Aicinājums uz 24/7 lūgšanu ķēdi
 • Seminārs ”Lūgšanu māksla” 17.06.
 • HM United: Made to GO
 • Ielūgums uz Mežaparka estrādi 23.06.
 • Tallinas sirdspuksti 24.07 - 29.07.2012
 • Gavēnis ”Pniēla”
 • CBMC-Latvija pasākumi 12-13. oktobris
 • Dzīvības svētums - konference 13.10.
 • Meklēsim Dieva vaigu 2012!
 • Global Leadership Summit Latvijā
 • ”Baznīca, ģimene un skola”, konference
 • G. Kalmes grāmatas ”Pēdas” atklāšana
 • History Makers EVENING 09.11.
 • Seminārs par pielūgsmi 17.11.
 • Dziedināšanas sapluce 30.11.
 • ”Latvija bez bāreņiem” konference
 • ICEJ Latvia ielūdz! 

Šogad LEA platformai pievienojās un par oficiāliem biedriem kļuva:

 • Jānis Liniņš, uzņēmējs
 • Gints Lūsis-Grinbergs, uzņēmējs, mācītājs
 • Estere Lūsis-Grinberga, mūziķe
 • Nils Vēbers, uzņēmējs
 • Jānis Šmits, Rīgas domes deputāts


Mēs pateicamies un no sirds sakām LIELU PALDIES mūsu biedriem, draugiem un partneriem par uzticību un atbalstu mūsu kopējā darbā. Pateicamies par lūgšanām un finansu sēklām, jo bez šīm divām lietām diemžēl neviens garīgs projekts nevar pastāvēt, arī pati LEA platforma.
Kā arī aicinām LEA draugus šajā Ziemassvētku laikā uzdāvināt LEA DĀVANU, veikt savu sirds ziedojumu, tādā veidā svētot un iedrošinot LEA komandu un to, ko Dievs dara caur LEA! Jau iepriekš ticībā izsakām savu pateicību par dāvanām, ko saņemsim!

Savu ziedojumu jūs varat pārskaitīt uz:


Latvijas Evaņģēliskā alianse - biedrība
Reģ. Nr.: 40008071054
Banka: Swedbanka, HABALV22
Konts: LV91HABA0551004210895
Norāde: DĀVANA LEA

Novēlam svētīgi sagaidīt Kristus piedzimšanas svētkus Jūsu ģimenēs!

Patiesā Kristus mīlestībā,
LEA valdes un komandas vārdā,
LEA viceprezidente
Inga Ziņģe-PupiņaDrukāt

: