Dāvana LEA!

21.12.2011.
Latvijas Evaņģēliskās alianses biedriem, draugiem un sadarbības partneriem.

 

Ir pagājis vēl viens skaists gads zem Dieva žēlastības. Vēl viens gads ar jaunām uzvarām, iespējams arī kādām nelielām sakāvēm, bet tās dāvājušas mums briedumu un pieredzi, jauniem kontaktiem, sadarbībām un projektiem. Gads, kurš dāvajis jaunus sapņus, jaunas apņemšanas un jaunus izaicinājumus gan personīgajā, gan kalpošanas un darba dzīvē. Un tūlīt šis gads noslēgsies un kļūs jau par mūsu visu vēsturi.

Katram no mums tas bijis vienreizīgs un neatkārtojams, bet lielākā dāvana ir tā, ka no jauna varam izteikt pateicību mūsu Dievam par visu un atzīt, ka bez Viņa nenieka nespējam. Tikai kopā ar Viņa žēlastību, mīlestību un spēku varam virzīties uz priekšu.

Mēs uzticīgi esam ļāvuši Dievam lietot LEA platformu un visu, ko Tēvs mums katram ir dāvājis, lai Dieva Valstība un Dieva Prāts var atnāk vēl vairāk kā Debesīs tā arī uz zemes, mūsu Latvijā, aizskarot visas sabiedrības sfēras: biznesā, ģimenē, mākslā un medijos, valdībā, izglītībā, tehnoloģijās un zinātnē. Īpašu paldies vēlos izteikt visai brīnišķīgajai LEA komandai, redzamajai un neredzamajai, kura nesavtīgi ir kalpojusi visu šo gadu.

Notikumi 2011.gadā, kurus vēlamies īpaši izcelt:

 

 • LEA jaunās mājas lapas atraisīšana www.lea.lv , ziņu daudzveidība no visas LV, apvienotais kalendārs, linki ar sociālajiem tīkliem.

 • LEA E-avīze, ar jaunākām ziņām tiek izsūtīta 1x nedēļā, kuru šobrīd saņem apmēram 1000 abonenti no visas Latvijas.

 • Bībeles svētki 2011 Rīgas sirdī, š.g.3.- 6.augustam. Lielākais starpkonfesionālais notikums Latvijā. Vairāk info.: šeit, kā arī svētku foto galerija: šeit

 • Sadarbībā ar LKR, Bībeles svētku 2011 ietvaros, pirmo reizi vēsturē nepārtraukts Dieva vārds 12h radio tiešajā ēterā;

 • Pārstāvniecība Rīgas domes kristīgo draudžu kolēģijas sēdēs.

 • Sadarbībā ar Ogres kristīgām draudzēm, sabiedriskām organizācijām un Ogres pilsētas Domes atbalstu, jau trešo gadu rīko labdarības Ziemassvētku programmu: Ziemassvētku brīnums, š.g. 26.decembrī, vairāk info.: šeit

 • Pārstāvniecība Eiropas Evanģēliskās alianses 2011.gada Ģenerālā asamblejā, š.g.17-21.10., vairāk info.: šeit

 • Starpkonfesionāla bērnu vasaras Bībeles skola ”Iedraudzējies ar Dievu”, š.g.18. -22. 07.Ogrē. Vairāk info.: šeit

 • Pārstāvniecība Globālajā kristiešu forumā Indonēcijā, Manado, š.g.29.09., vairāk info.: šeit

 • Pasaules lūgšanu diena Mežaparka estrādē, š.g. 12. jūnijā;

 • LEA biedru konference š.g.19.04.

   

LEA kā sadarbības partneris:

 

 • Latvijas valsts lūgšanu brokastis 2011;

 • Mission-Net kongress, 28.12.11.- 2.01.12;

 • Jesajas61, Krisa Valotona konference Rīgā š.g. 5.11.;

 • Latvijas Lūgšanu tīkls;

 • Jesajas61, www.jesajas61.lv;

 • Dievkalpojums ar mācītāju J. Bitneru, ”Ebreju un baznīcas vēsture”, š.g.03.07.

 • Skolotāju konferences tēma - ”Bībeles principu integrācija izglītībā” š.g. 09.-10.04.;  22. – 23.10.u.c.projekti.

 

Informatīvais sadarbības partneris:

 

 • Slāpes pēc Dieva, gavēnis, organizē Tautas lūgšana, 2012, 12-14.01;

 • Lūgšanu naktis Latvijā, biedrība Tautas lūgšana;

 • Global Leadership Summit , š.g. 11. - 12.11.11;

 • Starpkonfesionāla lūgšanu konference 11. - 12.11., draudze Ticības spēks;

 • Cerības festivāls Lietuvā, š.g.29-30.10.;

 • History Makers nometne jauniešiem;

 • Konference ”Augļojieties un vairojieties”, 9. starpkonfesionālā konference par dzīvības svētumu un neaizskaramību, ko rīko kustība ”Luterāņi dzīvībai”, š.g.15.10.

 • CBMC-Latvija pasākumu programma, 28-29.03.

 • un citi projekti, vairāk info.: www.lea.lv

 


Joprojām ticam, ka Dievam bija īpašs plāns, kad 2002.gadā ticīgie no dažādām konfesijām, ar visu konfesiju vadītāju atbalstu, nodibināja Latvijas Evaņģēlisko aliansi, kas ir kā unikāla starpkonfesionāla platforma Latvijā, kur satikties visiem brāļiem un māsām Kristū ar dažādiem un līdzīgiem aicinājumiem, lai pieaugtu, iedrošinātu viens otru un sadarbotos.


Šogad LEA platformai pievienojās un par oficiāliem biedriem kļuva:

 

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis tika uzņemts kā LEA goda biedrs;
Žanna Drūnese, LBDS izpilddirektore, LEA revīzijas komisijas vadītāja;
ICEJ Latvija, Ilze un Māris Saulītis;
Pestīšanas armija Latvijā, Peter Baranowsky;
CBMC – Latvija, Andris Ozoliņš;
Biedrība ”Tuvāk Tev”, Kaspars Ezeriņš;
Biedrība ”Vispasaules bērni”, Kristaps Āboltiņš;
Roberts Vaitkus, LEA mājas lapas administrators;
Izdevniecība Tēva mantojums, Natālija Siliņa;
Biedrība ”Gaisma pasaulē”, Aivars Alksnis;
Ilze Čodare, LEA uzņēmēju/profesionāļu grupas vadītāja;
Nadežda Jukša, LEA prezidenta asistente.

Mēs ticam un arī sagaidam, ka Dievam vēl ir padomā daudz labu lietu, ko atraisīt un darīt Latvijā, caur Kristus miesas vienotību un mīlestību vienam uz otru. Mēs lūdzam un ticībā sagaidam garīgo atmodu Latvijā, lai piedzīvotu vārda Jesajas 61 manifestāciju pār katru Latvijas ģimeni.

 

Dāvana LEA Word formātā

 

Mēs pateicamies un no sirds sakām LIELU PALDIES mūsu biedriem, draugiem un partneriem par uzticību un atbalstu mūsu kopējā darbā. Pateicamies par lūgšanām un finansu sēklām, jo bez šīm divām lietām diemžēl neviens garīgs projekts nevar pastāvēt, arī pati LEA platforma. Pateicamies biedriem par savlaicīgu biedru naudas iemaksu, kas ir 30Ls gadā. Kā arī būsim priecīgi un pateicīgi saņemt biedru naudu vēl šogad no tiem biedriem, kuri to ir piemirsuši izdarīt.

Kā arī aicinām LEA draugus šajā Ziemassvētku laikā uzdāvināt LEA DĀVANU, veikt savu sirds ziedojumu, tādā veidā svētot un iedrošinot LEA komandu un to, ko Dievs dara caur LEA! Jau iepriekš ticībā izsakām savu pateicību par dāvanām, ko saņemsim!
Savu ziedojumu jūs varat pārskaitīt uz:


Latvijas Evaņģēliskā alianse - biedrība
Reģ. Nr.: 40008071054
Banka: Swedbanka, HABALV22
Konts: LV91HABA0551004210895
Norāde: DĀVANA LEA

LEA joprojām ir atvērta dažādām sadarbībām, lai vairāk nestu Dieva Valstību Latvijā,  kā arī labprāt turpināsim uzņemt jaunus biedrus, jo vienotībai ir SPĒKS!

Novēlam svētīgi sagaidīt Kristus piedzimšanas svētkus Jūsu ģimenēs.
Patiesā Kristus mīlestībā,


LEA prezidents Vadims Kovaļevs

LEA viceprezidente Inga Ziņģe-Pupiņa

 


Drukāt

: