Bērnu vasaras Bībeles skola Ogrē,
atskats/ preses relīze

01.08.2011.
Starpkonfesionāla bērnu vasaras Bībeles skola ”Iedraudzējies ar Dievu”.
Kas norsisinājās no 18. līdz 22. jūlijam 2011. gadā Ogrē.

Jau piekto gadu Ogres pilsētā tika rīkota Starpkonfesionāla bērnu vasaras Bībeles skola (VBS). Tajā piedalījās lielākā daļa no vietējām kristiešu draudzēm. Pasākums norisinājās līdztekus Ogres Bībeles svētkiem.
No 2007. līdz 2009. gadam uz Ogri brauca misionāri no Tenisijas štata ASV, un tas bija labs piemērs, ko nu jau otro gadu esam pārņēmuši paši ogrēnieši. Šis pasākums dod brīnišķīgu iespēju sadraudzēties brāļiem un māsām no dažādām konfesijām.
40 cilvēku liela komanda kalpoja bērniem. Lielākais prieks ir par to, ka varam vienoties uz vienu mērķi-savai pilsētai stāstīt par Dievu. Ticu, ka Dievs var lietot bērnus, lai aizsniegtu viņu vecāku sirdis. Šos pēdējos divus gadus pārņemot stafeti no amerikāņiem, vēlējos saprast kas ir Debesu Tēva sirdī aktuāls tieši šim laikam, šim gadam, šai pilsētai un šiem bērniem. Lūgšanā Dievs rādija, ka: „ šīs paaudzes bērni ir kā bāreņi savās sirdīs. Vecākiem nav laika priekš viņiem, ir jāstrādā, jāpelna nauda. Valstī krīze, paši depresijā un izmisumā. Tā bērni tiek atstāti un pamesti vieni savās gaitās. Trūkst mīlestības, sapratnes, nav kas viņus uzklausa. Vacākiem nav laika, pabūt kopā ar bērniem. Dievs atklāja, lai stāstam, ka Viņam- Debesu Tēvam ir laiks priekš bērniem. Bērni var nākt pie Viņa un stāstīt kas ir uz sirds, jebkurā brīdī, jebkurā vietā. Dievs grib viņiem palīdzēt. Viņš viņus ļoti, ļoti mīl.” Un tā visi kopā centāmies to īstenot. Svarīgi ir iemācīt bērniem katru dienu pavadīt laiku ar Debesu Tēvu, lasot Bībeli un sarunājoties ar Viņu lūgšanā. Lai nonāktu līdz tam, mācījām par to, ka Jēzus Kristus ir vienīgais Glābējs. Daudzi bērni šajās dienās uzticēja savas dzīves Dievam. Slavēts, lai ir dzīvais Dievs! Tā kā lielākā daļa no atnākušajiem bērniem bija no nelabvēlīgām ģimenēm, tad slavējām Debesu Tēvu redzot to, kā viņu sirdis mainās, nobirst pa asarai, un Dieva miers un mīlestība viņus pārņem. Arī mums, kas piedalījāmies šīs piecas dienas bija kā jauns piedzīvojums ar Dievu. Daudz lūdzām kopā un katrs atsevišķi savās mājās. Saprotu, ka var iedot citam tikai to, kas ir tev pašam. Tādēļ liels uzsvars tika likts uz pašu kalpotāju personīgām ikdienas attiecībām ar Dievu. Piedzīvojām spēcīgu Dieva tuvumu, jo par mums lūdza katrā draudzē nepārtrauktā lūgšanu ķēdē visas nedēļas garumā. 96 šīs pilsētas bērniem bija iespēja baudīt mazu daļiņu no debesīm...

Pasākuma attēlu galerija

SLAVĒJU UN GODINU DEBESU TĒVU par šo brīnišķīgo iespēju...
VBS vadītāja
Daiga Balcere
balceri@inbox.lv

 


Drukāt

: