”Baznīca, ģimene un skola”, konference

23.10.2012.
18. oktobra kolēģijas sēdē Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pārstāvji informēja ka, ceturtdien, 25. oktobrī, kinoteātra "Splendid Palace" telpās (Elizabetes iela 61) notiks XI Starptautiskā konference "Baznīca, ģimene un skola". Konferences dalībnieku vidū būs vairāki ievērojami lektori, tajā skaitā arī Maskavas Garīgās akadēmijas profesors Aleksejs Osipovs.

Plašāku informāciju par konferenci un tās dalībniekiem iespējams iegūt: www.pareizticiba.lv

Konferences programma:

10:20 Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra uzruna konferences dalībniekiem.
10:40 Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova uzruna.
10:50 Romas Katoļu Baznīcas Latvijā arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankēviča apsveikums.
11:00 Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga apsveikums.
11:10 Rīgas Grebenščikova vecticībnieku kopienas pārstāvja Nikolaja Ivanova apsveikums.
11:15 Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas Olgas Veidiņas apsveikums.
11:25 LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja apsveikums.
11:30 Maskavas Patriarhāta Igaunijas Pareizticīgās Baznīcas pārstāvja garīdznieka Vladislava Aļošina apsveikums.
11:35 Siktivkaras-Vorkutas eparhijas (Komi Republika, KF) pārstāvja arhimandrīta Filipa (Fiļipova) apsveikums.
11:40 Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas locekles un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas vietnieces Svetlanas Savickas apsveikums.
11:45 Rīgas sv. Grigorija Apgaismotāja Armēņu baznīcas pārziņa Hosrova Stepanjana apsveikums.
11:50 Latvijas Kristīgās akadēmijas rektores profesores Skaidrītes Annas Gūtmanes apsveikums.
11:55 Daugavpils universitātes rektora Arvīda Barševska apsveikums.
12:00 Viļņas-Lietuvas eparhijas pārstāves Valentīnas Mikuļecas apsveikums.
Konferences oficiālās daļas noslēgums.
Kafijas pauze.

Pirmā plenārsēde.

12:20 Inese Švekle, RD Labklājības departamenta direktore. ”Sociālā atbalsta sistēma Rīgā”.
12:50 Inga Dreimane, RD Labklājības departamenta speciāliste. ”Atkarības un to profilakse”.
13:10 Aleksejs Osipovs, Maskavas Garīgās akadēmijas profesors. ”Ceļā uz garīgi tikumisko audzināšanu un izglītošanu”.
13:40 Irina Silujanova, Krievijas Valsts medicīnas universitātes profesore, filozofijas zinātņu doktore, Maskavas Patriarhijas Medicīnas ētikas padomes locekle. ”Surogasija – mūsdienu sabiedrības fenomens”.
14.00 Pirmās plenārsēdes noslēgums.
Pusdienas.

Otrā plenārsēde.

15:00 Vasīlijs Irzabekovs, svt. Lūkas (Voino-Jaseņecka) Pareizticīgā centra direktors, televīzijas pārraides ”Krievu valodas noslēpumi” autors un vadītājs. ”Kultūra kā misija”.
15:30 Viktors Molčanovs, vēstures zinātņu doktors, Krievijas Valsts bibliotēkas Rokrakstu zinātniski pētnieciskās nodaļas vadītājs. ”Grāmatu kultūras loma krievu elites veidošanā: vēsture un mūsdienas”.
15:50 Arhimandrīts Filips (Fiļipovs), Siktivkaras-Vorkutas eparhijas eparhiālās pārvaldes sekretārs, teoloģijas doktors, medicīnas zinātņu kandidāts. ”Jaunatnes kalpošana sociāli neaizsargātā iedzīvotāju slāņa vidū”.
16:10 Latvijas Pareizticīgās Baznīcas jauniešu apvienības pārstāve Anna Lizona. ”Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas pareizticīgās jaunatnes kolektīva darbība”.
16:20 Tatjana Skļarova, profesore, Maskavas pareizticīgās Svētā Tihona universitātes dekāne. ”Pareizticīgās kultūras ietekme uz apziņas veidošanos bērnībā”.
16:40 Olga Januškjavičene, Viļņas Pedagoģiskās universitātes profesore. ”Mūsdienu izglītības reformas un ģimene”.
16.55 Virspriesteris Viktors Gurovs, Tveras eparhijas Konakovo pilsētas (KF) BJC ”Novaja Korčeva” ģenerāldirektors. ”Mātes-kristietes loma bērna garīgi tikumiskajā audzināšanā".
17.10 Ļevs Aņisovs, rakstnieks, Maskavas Garīgās akadēmijas krievu glezniecības vēstures un krievu literatūras pasniedzējs. ”Saskanīgas laulības piemēri krievu klasiskajā literatūrā”.
17.25 Alevtina Žarova, Maskavas bērnu literāri-mākslinieciskās galerijas ”Brīnumputns” («Жар – птица») vadītāja. ”Sēt saprātīgo, labo, mūžīgo: garīgi tikumiskās un kultūras tradīcijas ģimenē”.
17:40 Pārtraukums.


17:45 Koncerts.


Rīgas Skolēnu pils skolēnu koris ”Akkolada”.
Rīgas Skolēnu pils skolēnu koris ”Rīga”.
Žannas Drozdovskas muzikālā kompozīcija (”Varavīksne”, Krāslava)
BJC ”Novaja Korčeva” zēnu koris ”Staņica”.

Programma
PDF formātā


Drukāt

: