Atvērto baznīcu dienas 18.- 19.06.

18.05.2011.
Baznīcēku atjaunošanas fonds aicina arī Jūsu draudzi piedalīties Atvērto baznīcu dienās (ABD) 2011. gada 18. un 19. jūnijā. Atvērto baznīcu dienas norisināsies jau otro gadu. Tajās mēs aicinām četru Latvijas lielāko konfesiju draudzes atvērt savu dievnamu durvis un aicināt ienākt ticīgos un ikvienu cilvēku, noturēt dievkalpojumu vai Svēto misi, organizēt koncertus, izstādes un citas norises. Atvērto baznīcu dienas ir arī īpaša reize, kad piesaistīt pašvaldību un vietējo uzņēmēju uzmanību un atbalstu esošo baznīcu vajadzībām pēc restaurācijas un jaunu dievnamu celtniecībai. Atvērsim durvis un sirdis – aicināsim ļaudis ienākt baznīcās no tuvienes un tālienes. Parādīsim to, kādi mēs kristieši esam paši, un kādas ir mūsu baznīcas. Gaidīsim un ieaicināsim ciemos arī cilvēkus, kas ikdienā nenāk uz baznīcu, palīdzēsim un sniegsim atbalstu tiem, kam iet grūti!

sīkāka informācija: www.baznicekas.lv


Drukāt

: