Latvijas prezidents
Andris Bērziņš

03.06.2011.
Mēs pateicamies Dievam par jauno Latvijas prezidentu Andri Bērziņu, kurš tika ievēlēts š. g. 2. jūnijā. Mēs lūdzam Dieva svētību un gudrību prezidentam, visas lietas darot. Lūdzam, lai Dievs izveido un dod labāko atbalsta komandu prezidentam šajā uzdevumā nākamo četru gadu laikā.

"Slavēts lai ir Dieva Vārds no mūžības uz mūžību, jo Viņam pieder gudrība un vara! Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu; Viņš atklāj to, kas bija apslēpts un neziņā tīts; Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie Viņa mīt gaisma." /Daniela 2:20-22/


Mēs aicinam ikvienu Latvijas iedzīvotāju un pilsoni aizlūgt un svētīt Latvijas jauno prezidentu Andri Bērziņu.

"Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā." /1.Tim.2:1-2/

Kristus mīlestībā,
LEA padomes, valdes un komandas vārdā,
viceprezidente Inga Ziņģe-Pupiņa

 


Drukāt

: